Quy trình mua hàng online:

1. Đặt hàng trên website

2. Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng và phản hồi qua e-mail của quý khách

3. Giao hàng đến nhà quý khách

4. Khách hàng kiểm tra đơn hàng và thanh toán